مصرف قهوه موجب افزایش اضطراب و استرس می‌شود

فشار خون پایین چیست؟
ژوئن 14, 2020

قهوهحاوی آدنوزین است که نوشیدن یک یا ۲ فنجان آن باعث تحریک‌پذیری مغز وجلوگیری از رکود سلول‌های مغز می‌شود ولی افراط در مصرف قهوه قدرت ذهنی رامختل می‌سازد.
سلامتنیوز: یک متخصص تغذیه گفت: نوشیدن قهوه باعث بی‌خوابی‌های مداوم شب‌ها وبه هم زدن ریتم شبانه‌روزی ساعت بیولوژیکی بدن و افزایش اضطراب و استرسمی‌شود.
سید ضیاءالدین مظهری در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: برخی ازدانش‌آموزان تصور غلطی دارند که نوشیدن قهوه باعث بیداری شبانه و بالابردن توان یادگیری آنها می‌شود.
وی گفت: نوشیدن قهوه باعثبی‌خوابی‌های مداوم شب‌ها و به هم زدن ریتم شبانه‌روزی ساعت بیولوژیکی بدنمی‌شود. همچنین نوشیدنی‌های حاوی کافئین در طول مدت شبانه‌روز باعث افزایشاضطراب و استرس می‌شود و یادآوری مطالب آموخته شده را در زمان امتحان دچارمشکل می‌کند.
این متخصص تغذیه افزود: قهوه حاوی آدنوزین است کهنوشیدن یک یا ۲ فنجان آن باعث تحریک‌پذیری مغز و جلوگیری از رکود سلول‌هایمغز می‌شود ولی افراط در مصرف قهوه قدرت ذهنی را مختل می‌سازد.
ویاضافه کرد: برای یک خواب آرام، پردامنه و آماده‌سازی مغز برای یادگیریبیشتر و یادآوری آسان‌تر می‌توان یک لیوان شیر، یک عدد سیب، هویج، یک دانهخرما و یک قاشق مرباخوری عسل قبل از خواب مصرف کرد

منبع:

سایت اخبار سلامت